Domeinen & Events


Energie & Klimaat - Energy & Climate

De Groene Versnelling is nu! Samen met uw collega’s staat u voor uitdagende klimaatvraagstukken in de gebouwde omgeving en een duurzame aanpak in uw gebiedsontwikkeling. Deze ambitie wordt op lokaal en regionaal niveau gerealiseerd. Toch blijkt het in de dagelijkse praktijk nog niet zo makkelijk te zijn om het juiste vliegwiel in beweging te zetten. Het is lastig om het juiste netwerk van bank, corporatie, beleggers, gebruikers, bouwers en projectontwikkelaars te smeden. De ruimte in beleid en begroting zijn beperkt. Deze groene versnelling aanjagen vraagt dan ook om uw creativiteit in het ontwikkelen van vernieuwende financieringsmodellen, het vergroten van uw organisatievermogen en het smeden van eigentijdse verbindingen tussen overheid, ondernemers en burgers.


Wonen & Leefbaarheid - Living & Livability

(Be)sturen op sociaal en economisch rendement. De corporatiesector staat voor ingrijpende keuzes én een trendbreuk. Door de economische crisis staan de financiële stromen onder druk. De woningmarkt stagneert, er is sprake van ‘scheefwonen’ in de markt voor huurwoningen, prestatie-afspraken met gemeenten worden niet allemaal behaald, de vergrijzing neemt toe en het consumentengedrag verandert. Bovendien wordt steeds vaker een beroep op u gedaan om bij te dragen aan maatschappelijk relevante projecten. Deze dynamiek maakt dat het anders moet.

Als bestuurder staat u dan ook voor een boeiend vraagstuk. Weet u al aan welke knoppen u NU moet draaien om uw bedrijfsvoering te transformeren zodat een eigentijdse florerende organisatie ontstaat, midden in de lokale samenleving? (Be)sturen op sociaal en economisch rendement De corporatiesector staat voor ingrijpende keuzes én een trendbreuk. Door de economische crisis staan de financiële stromen onder druk. De woningmarkt stagneert, er is sprake van ‘scheefwonen’ in de markt voor huurwoningen, prestatie-afspraken met gemeenten worden niet allemaal behaald, de vergrijzing neemt toe en het consumentengedrag verandert. Bovendien wordt steeds vaker een beroep op u gedaan om bij te dragen aan maatschappelijk relevante projecten. Deze dynamiek maakt dat het anders moet. Als bestuurder staat u dan ook voor een boeiend vraagstuk. Weet u al aan welke knoppen u NU moet draaien om uw bedrijfsvoering te transformeren zodat een eigentijdse florerende organisatie ontstaat, midden in de lokale samenleving?


Bouw & Infra - Construction & Infrastructure

Het huidige bouwtijdperk vraagt om slimme oplossingen, eigentijdse verdienmodellen en kent een andere vraagstelling vanuit een breder (bouw)perspectief. Want, de woningmarkt staat stil, de kantorenmarkt wordt gekenmerkt door leegstand en ook daalt de gww-productie. Door voorgenomen aanpassingen verschuiven de verhoudingen in de bouwsector en steeds meer gemeenten moeten fors afschrijven op hun grondaankopen.

Grote ambities vragen om breed gedragen coalities. Er moet dus snel iets gebeuren. Slimme coalities in de Bouw Het huidige bouwtijdperk vraagt om slimme oplossingen, eigentijdse verdienmodellen en kent een andere vraagstelling vanuit een breder (bouw)perspectief. Want, de woningmarkt staat stil, de kantorenmarkt wordt gekenmerkt door leegstand en ook daalt de gww-productie. Door voorgenomen aanpassingen verschuiven de verhoudingen in de bouwsector en steeds meer gemeenten moeten fors afschrijven op hun grondaankopen. Grote ambities vragen om breed gedragen coalities. Er moet dus snel iets gebeuren. Vitale publiek-private coalities in het Lokaal Sociaal Domein Overheid, (jeugd-)zorg, onderwijs en werkgevers verbonden, dichtbij de burger. Gemeenten krijgen met de WWNV nog meer dan vroeger de taak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Dit lukt alleen als men samenwerkt. Ook met werkgevers. Belanghebbenden van lokale en centrale overheden, jeugdzorg, onderwijs, uitvoeringsinstanties, bedrijfsleven en WSW-bedrijven denken na over de vraag: Hoe benutten we de waarde van publiekprivate allianties?
Antwoord op deze en andere vragen vinden zij binnen de Bestuurdersoverleggen Lokaal Sociaal Domein en het daadkrachtige netwerk van Schripsema Instituut. Een netwerk met lef, een innovatieve geest en creativiteit dat gezamenlijk op zoek gaat naar concrete oplossingen voor de uitdagingen waar we nu voor staan met betrekking tot de doelgroep aan de onderkant van arbeidsmarkt!


Publieke Gezondheid - Public Health

Deskundigen zijn het blijvend eens: “Het is niet de vraag ‘of’ er een nieuwe infectieziekte-uitbraak komt, maar ‘wanneer’ …” Het Kabinet vindt blijvende aandacht nodig voor natuurlijke dreigingen, zoals een pandemie. Naast de maatschappelijke hulpvraag kan bedreiging van de publieke gezondheid aanzienlijke impact hebben op de continuïteit van onze gezondheidszorg en economie. De huidige, genetwerkte samenleving is kwetsbaar: alles moet passen en als er ergens iets uitvalt kan dat op andere niveaus grote gevolgen hebben.

Hoe houden we dan, juist in deze relatief ‘koude fase,’ infectieziektepreventie en – bestrijding hoog op de (bestuurlijke) agenda? Deskundigen zijn het blijvend eens: “Het is niet de vraag ‘of’ er een nieuwe infectieziekte-uitbraak komt, maar ‘wanneer’ …” Het Kabinet vindt blijvende aandacht nodig voor natuurlijke dreigingen, zoals een pandemie. Naast de maatschappelijke hulpvraag kan bedreiging van de publieke gezondheid aanzienlijke impact hebben op de continuïteit van onze gezondheidszorg en economie. De huidige, genetwerkte samenleving is kwetsbaar: alles moet passen en als er ergens iets uitvalt kan dat op andere niveaus grote gevolgen hebben. Hoe houden we dan, juist in deze relatief ‘koude fase,’ infectieziektepreventie en – bestrijding hoog op de (bestuurlijke) agenda?


Publieke veiligheid - Public safety

Openbare orde en veiligheid draait om de burger en staat al jaren hoog op de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke agenda. Of het nu gaat over rampenbestrijding en crisisbeheersing op nationaal niveau of wanneer het sociale veiligheidsvraagstukken betreft op het lokale niveau. Dat zorgt er voor dat uw bestuurlijke en operationele professionaliteit voortdurend in de aandacht komt en onderwerp van discussie is. Schripsema Instituut verbindt bestuurders en professionals vanuit de inhoud en agendeert vraagstukken voor een veilige samenwerking. Openbare orde en veiligheid draait om de burger en staat al jaren hoog op de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke agenda. Of het nu gaat over rampenbestrijding en crisisbeheersing op nationaal niveau of wanneer het sociale veiligheidsvraagstukken betreft op het lokale niveau. Dat zorgt er voor dat uw bestuurlijke en operationele professionaliteit voortdurend in de aandacht komt en onderwerp van discussie is. Schripsema Instituut verbindt bestuurders en professionals vanuit de inhoud en agendeert vraagstukken voor een veilige samenwerking.


Hippische - Equestrian

Schripsema instituut ondersteund & produceert paardensport producties onder de naam Hippique Events.