De aanmeldingen zijn open!!!

 

Beste Bestuurders,

 

De aankomende jaren wordt er maar liefst 2 miljard structureel beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede. 

Dit heeft mogelijk grote effecten op een deel van uw huurders. Een zeer belangrijke verandering die vraagt om heldere keuzes en een scherpe blik van u als bestuurder. 

 

Vandaar dat wij u graag mede namens de *vernieuwingsraad uitnodigen voor de allereerste editie van het Bestuurlijk Debat Wonen dat zal plaatsvinden op 14 december bij Kasteel de Vanenburg te Putten.

 

Inspiratie & Inzichten
Raak geïnspireerd door de aanwezige **sprekers en deelnemers. Debatteer mee over verschillende vraagstukken die naar voren komen in deze bijeenkomst.
Via concrete praktijkdilemma’s op lokaal niveau gaat u samen aan de slag. In gesprek met niet alleen bestuurders maar ook huurders. Op zoek naar nieuwe inzichten in het huidige landschap van de corporatie sector & de gebouwde omgeving. Bij deze bijeenkomst vindt een uitzonderlijke kruisbestuiving plaats die inzet op nieuwe samenwerkingsrelaties voor de toekomst.

 

U buigt zich over vraagstukken zoals:

  • Hoe kunnen we samen meer kennis en ervaring uit vorige initiatieven halen om dit toe te passen in innovaties in een zeer snel veranderende maatschappij? 
  • Hoe weet u de leefwereld en de systeemwereld van uw corporatie bij elkaar te brengen om mee te gaan met uw innovaties?
  • Hoe kunt u als bestuurder blijven voorzien in de behoefte van uw klanten? en wat wordt de nieuwe rol van u als de corporatie?
  • Wat is uw visie op de woonwijk van de toekomst? Hoe worden nieuwe woonvormen zoals flexwonen ervaren, hoe zit het met de social values in deze nieuwe wijken?

 

Draagt u bij aan onze brief voor de nieuwe minister van Volkshuisvesting?

De uitkomsten van de debatten carrousel worden samen met andere input gebruikt voor deze brief. Draagt u samen met uw collega bestuurders bij aan deze brief voor de nieuwe minister? 

Schrijft u zich dan direct in via onze website: https://www.bestuurlijkdebat.nl/aanmelden

 

Wij verwelkomen u graag op 14 december 2023 op het prachtige landgoed van Kasteel De Vanenburg te Putten!

 

PS: 

  • Bij het Bestuurlijk Debat Wonen is er een exclusief toegangsbeleid. Vóór en dóór bestuurders.
  • Er zijn slechts 45 plaatsen beschikbaar! Reageer direct! 
  • U krijgt €25,- euro korting als u lid wordt van het kennisnetwerk.

 

*Kwaliteit gewaarborgd door de Raad van Advies & Inspiratie: Moniek van Balen-Uijen, voormalig bestuurder uwoon, Rob Dekker, Voormalig bestuurder woonstichting Joost, Jaap van Dam, Voormalig bestuurder Kleurrijkwonen, Gerard van Bortel, Universitair docent aan de TU Delft & bestuurslid bij de Woonbond, Marja Elsinga, Hoogleraar Housing Institutions & Governance aan de TU Delft.     

**Sprekers: Rein Swart, Bestuurder bij woningcorporatie Actium, Zeno Winkels, Algemeen Directeur bij de Woonbond.

 

 

Algemene informatie

 

 

Klik op de onderstaande knop voor meer programma informatie en natuurlijk om aan te melden.