Lid worden van het Kennisnetwerk?

Mobiliseer uw bestuurlijk lef en geef optimaal invulling aan uw
maatschappelijke opgave. Wordt kosteloos lid van het Schripsema
Instituut Kennisnetwerk. U brengt uw persoonlijke expertise in, toetst
uw dilemma’s bij collega-bestuurders en professionals. In ruil
ontvangt u visie, kennis, inspiratie en waardevolle leerervaringen.
Voorwaarden lidmaatschap


Leden van Schripsema Instituut zijn bestuurders, directieleden en topambtenaren vanuit rijk,
provincies, gemeenten of werkzaam in de sectoren zorg, welzijn, openbare orde en veiligheid, wonen,
werk en inkomen, onderwijs, duurzaamheid, onderwijs, koepelorganisaties, kennisinstellingen,
burgerinitiatieven en hippische sector. Om de daadkracht en kwaliteit van het netwerk te waarborgen,
hanteert Schripsema Instituut een selectief toegangsbeleid en maken wij onderscheid in
lidmaatschappen voor personen met inhoudelijke belangen (Leden) of commerciële belangen
(Partners).


Lid worden gaat makkelijk via ons online intake formulier. U dien alle gevraagde gegevens in te vullen
dit om onze selectie procedures zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen. Indien u een actief
kloppende LinkedIn pagina heeft kunt u die link vermelden in het berichten vlak. Dit om ons extra
informatie te geven bij deze procedure.